Undersökningar SCAPIS Uppsala

Deltagare i studien har genomgått följande undersökningar:

Antropometri (vikt, längd, midje och höftomfång)
Blodprover både för rutinprover (Hb, p-Glucose, HbA1c, s-Tg, s-Cholesterol, LDL, HDL, Kreatinin, hsCRP och b-cellsklassificering)
Blod (serum och plasma), urin och faces för biobank
Spirometri och Impuls Oscillometri
Aktivitetsmätning  (Accelerometri)
EKG
Blodtryck inkl. ABI
Ultraljud carotider
MR carotider, på liten subgrupp
CT undersökning
- hjärta (kalciumscore, koronanangiografi)
- lungvävnad
- kroppssammansättning
24 timmars EKG och blodtryck
Kvävemonoxid i utandningsluften
Handkraft
Saturation
Puls
Andningsfrekvens
Kognitionstest
Bukhöjd
Sömnregistrering
Enkät med frågor om levnadsvanor, kostvanor och medicinsk historia