Utbildning inom institutionen för medicinska vetenskaper

Två studenter granskar resultatet av deras laboration i en e-kolv.

Institutionen har program på grundnivå, avancerad nivå samt fristående kurser på bland annat läkarprogrammet, biomedicinarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. Vi kan även erbjuda examens- och projektarbeten inom våra områden.

Direktlänkar till program

Lika villkor

Alla vid institutionen för medicinska vetenskaper ska mötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och studera på lika villkor oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Stöd vid funktionsnedsättning

Uppsala universitet arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda och besökare. Därför finns en handlingsplan för lika villkor som beskriver vad universitetet gör för att öka tillgängligheten till universitetets lokaler, information och verksamhet. Studerande som har en funktionsnedsättning kan få stöd i sin studiesituation. Är du student eller doktorand utan anställning kan du läsa mer på universitetets sida om att studera med funktionsnedsättning.

Studenter med barn och studenter som har en funktionsnedsättning kan kontakta kurssamordnare Caroline Olofsson vid frågor rörande stöd i studiesituationen.

Intresserad av att undervisa?

Är du intresserad av att undervisa vid någon av de kurser eller program som institutionen ansvarar för inom grundutbildningen? Varmt välkommen att höra av dig till kurssamordnare Caroline Olofsson.