Praktisk information

Institutionen medverkar i ett flertal program och kurser inom grundutbildningen. Vi kan även erbjuda examens- och projektarbeten inom våra områden.

Direktlänkar till program

Grundutbildningsgruppen (GUG)

Ämnesansvariga

Projektarbete - se respektive utbildningsprogram

Utlandsstudier - se respektive utbildningsprogram

Intresseanmälan för lärare

Lika villkor

Alla vid institutionen för medicinska vetenskaper ska mötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och studera på lika villkor oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Stöd vid funktionsnedsättning

Uppsala universitet arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda och besökare. Därför finns en handlingsplan för lika villkor som beskriver vad universitetet gör för att öka tillgängligheten till universitetets lokaler, information och verksamhet. Studerande som har en funktionsnedsättning kan få stöd i sin studiesituation. Är du student eller doktorand utan anställning kan du läsa mer på universitetets sida om att studera med funktionsnedsättning.

Studenter med barn och studenter som har en funktionsnedsättning kan kontakta kurssamordnare Caroline Olofsson vid frågor rörande stöd i studiesituationen.