Ämnesansvariga vid medicinska vetenskaper

En ämnesansvarig är den som är utsedd av prefekten att ansvara för samordning och inriktning av undervisningen inom ett viss medicinskt område eller ämne vid institutionen. Exempel på sådana ämnen är akutsjukvård, infektionssjukdomar, kardiologi och lungmedicin.

I uppdraget ingår att, tillsammans med kursansvariga, se till att det alltid finns tillgängliga lärare och handledare för ämnet vid samtliga kurser inom institutionens grundutbildningsuppdrag, vid både programkurser och fristående kurser. De grundutbildningsprogram och -kurser som avses är läkar-, sjuksköterske-, biomedicinar-, BMA- och fysioterapeutprogrammen, samt institutionens fristående kurser. Vidare ska den ämnesansvarige, tillsammans med kursansvariga, kunna planera och redovisa de resurser, inklusive GU-ALF, som den ansvarige har tillgång till för undervisningen och också redogöra för hur dessa resurser använts under varje läsår. Det är viktigt att den ämnesansvarige har kontinuerlig kontakt med kursansvariga, kursadministratörer, grundutbildningsansvarig (Christer Janson), kurssamordnare (Caroline Olofsson) och prefekt (Eva Lindberg).

Följande personer är ämnesansvariga vid institutionen:

Ämne

Ansvarig

Akutsjukvård

Susann Järhult

Arbets- och miljömedicin

Martin Tondel

Endokrinologi

Östen Ljunggren

Endokrinologisk onkologi

Britt Skogseid

Gastroenterologi

Per Hellström

Hematologi

Sören Lehmann

Hudsjukdomar

Vakant

Infektion

Josef Järhult

Internmedicin

Lars Lind

Kardiologi

Claes Held

Klinisk farmakologi

Håkan Melhus

Klinisk fysiologi

Andrei Malinovschi

Klinisk kemi

Anders Larsson

Klinisk mikrobiologi

Åsa Melhus

Lung- och allergisjukdomar

Christer Janson

Medicinsk bioinformatik Mats Gustafsson
 

Njurmedicin

Maria Eriksson Svensson

Omvårdnad

Gunnel Larsson

Reumatologi

Dag Leonard

Senast uppdaterad: 2021-06-10