Aktuella disputationer vid institutionen

 • Samlingssalen, Psykiatricentrum ingång 29, Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås 2019-02-22 kl 13:15

  Husdal, Rebecka

  Key Features for Successful Swedish Primary Diabetes Care – Reality or Fiction?: Nationwide studies of longitudinal follow-up, HbA1c levels and all-cause mortality in an organizational context

  Open access
 • Enghoff lecture-hall, Entrance 50, Uppsala academic hospital, Uppsala 2019-03-08 kl 13:15

  Lundkvist, Per

  Metabolic and endocrine effects of SGLT2 inhibition

  Open access

Forskarutbilningsgruppen (FUG) vid IMV

http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N96-43Vid ansökan om antagning till forskarutbildning och anmälan om licentiat/disputation fyller man i den nya elektroniska blanketten. Ordföranden i FUG som anges i blanketten som "Head of department (prefekt/av prefekten utsedd person)"  och examinator. Blanketten skickas in  via systemet.

Övriga ärenden (ex. vis anmälan om halvtidskontroll, doktorandannonsering etc) skickas till Katarina Jonasson Vangen.

Ledamöter

Suppleant

Administratör

FUG-möten

Handlingar ska vara inskickade senast 1 vecka före FUG-mötet för att kunna behandlas.

Mötestider:

Våren 2019:

 • 12 feb
 • 4 mars
 • 9 apr
 • 7 maj
 • 4 juni