Aktuella disputationer vid institutionen

  • Gunnesalen, Ingång 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala 2020-11-06 kl 09:00

    Vessby, Johan

    Studies of ulcerative colitis with concomitant primary sclerosing cholangitis: Beyond the clinical phenotype

    Open access

Forskarutbildningsgruppen (FUG) vid IMV

Vid ansökan om antagning till forskarutbildning och anmälan om licentiat/disputation fyller man i den nya elektroniska blanketten. Ordföranden i FUG som anges i blanketten som "Head of Department (prefekt/av prefekten utsedd person)". Blanketten skickas in via systemet.

Övriga ärenden (ex. vis anmälan om halvtidskontroll, doktorandannonsering etc) skickas till Katarina Jonasson Vangen.

Ledamöter

Suppleant

Administratör

FUG-möten

Handlingar ska vara inskickade senast 1 vecka före FUG-mötet för att kunna behandlas.

Mötestider för HT 2020:
5 oktober
2 november
30 november
11 januari

Viktiga datum inför FUG-mötena HT 2020.