Aktuella disputationer vid institutionen

  • Enghoffsalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala 2019-12-13 kl 09:00

    Jönelid, Birgitta

    Importance of peripheral arterial disease as a risk marker in patients with myocardial infarction

    Open access

Forskarutbildningsgruppen (FUG) vid IMV

Vid ansökan om antagning till forskarutbildning och anmälan om licentiat/disputation fyller man i den nya elektroniska blanketten. Ordföranden i FUG som anges i blanketten som "Head of department (prefekt/av prefekten utsedd person)". Blanketten skickas in via systemet.

Övriga ärenden (ex. vis anmälan om halvtidskontroll, doktorandannonsering etc) skickas till Katarina Jonasson Vangen.

Ledamöter

Suppleant

Administratör

FUG-möten

Handlingar ska vara inskickade senast 1 vecka före FUG-mötet för att kunna behandlas.

Mötestider för VT 2020:
2 januari
3 februari
2 mars
26 mars
27 april
25 maj

Viktiga datum inför FUG-mötena VT 2020.