Forskarutbildning vid institutionen för medicinska vetenskaper

Examensbevis för forskarutbildningen

Institutionen för medicinska vetenskaper har nära två hundra registrerade doktorander och i genomsnitt disputerar 20 doktorander per år.

Forskarutbildningen utförs inom ett trettiotal forskargrupper som är organiserade inom nio områden. Är du intressearad av att börja en forskarutbildning kontakta då en senior forskare i någon av forskargrupperna.

För information om forskarutbildningen som gäller för vetenskapsområdet medicin och farmaci, vänligen se områdets sida.

För generell information om forskarutbildningen vid Uppsala universitet, vänligen se den centrala sidan om forskarutbildning.

Aktuella disputationer vid institutionen

 • Silfwerbrand, Lykke

  Brain reactivity in leading and following, and the SSP in Japanese: A minimal model of rhythm tapping for leading and following showing temporal and insular reactivity, and a Swedish to Japanese translation of an inventory to assess personality factors for leaders and followers

  a Zoom meeting, Uppsala 2023-06-14 kl 10:00

  Open access
 • Arvanitis, Panagiotis

  Clinical evaluation and implications of left atrial remodeling in atrial fibrillation: From silent cerebral lesions and atrial stunning to novel electrocardiographic tools for prediction of arrhythmia outcome

  H:son Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 100, Dag Hammarskjölds Väg 8, Uppsala 2023-06-14 kl 08:00

  Open access
 • Täufer Cederlöf, Elin

  Pregnancy Complications and Cardiovascular Disease

  H:son Holmdahlsalen, ingång 100/101, 2tr, Akademiska sjukhuset, Uppsala 2023-06-13 kl 13:00

  Open access
Senast uppdaterad: 2022-03-22