Forskarutbildning vid institutionen för medicinska vetenskaper

Examensbevis för forskarutbildningen

Institutionen för medicinska vetenskaper har nära två hundra registrerade doktorander och i genomsnitt disputerar 20 doktorander per år.

Forskarutbildningen utförs inom ett trettiotal forskargrupper som är organiserade inom nio områden. Är du intressearad av att börja en forskarutbildning kontakta då en senior forskare i någon av forskargrupperna.

För information om forskarutbildningen som gäller för vetenskapsområdet medicin och farmaci, vänligen se områdets sida.

För generell information om forskarutbildningen vid Uppsala universitet, vänligen se den centrala sidan om forskarutbildning.

Aktuella disputationer vid institutionen

Senast uppdaterad: 2022-03-22