Aktuella disputationer vid institutionen

 • Robergssalen, ingång 40, Akademiska Sjukhuset,, Uppsala 2018-12-06 kl 10:00

  Nilsen, Tom

  Avian antibodies applied in particle enhanced turbidimetric immunoassay: Developement of serum/plasma calprotectin immunoassay and its clinical performance as a marker for bacterial infections

 • Enghoff-salen, Akademiska sjukhuset, ingång 50, bv, Uppsala 2018-12-05 kl 13:00

  Mörtsell, David

  Outcomes and safety of new techniques for pulmonary vein isolation in patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation: A study based on randomised trials and registries

Forskarutbilningsgruppen (FUG) vid IMV

http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N96-43Vid ansökan om antagning till forskarutbildning och anmälan om licentiat/disputation fyller man i den nya elektroniska blanketten. Ordföranden i FUG som anges i blanketten som "Head of department (prefekt/av prefekten utsedd person)"  och examinator. Blanketten skickas in  via systemet.

Övriga ärenden (ex. vis anmälan om halvtidskontroll, doktorandannonsering etc) skickas till Katarina Jonasson Vangen.

Ledamöter

Suppleant

Administratör

FUG-möten

Handlingar ska vara inskickade senast 1 vecka före FUG-mötet för att kunna behandlas.

Mötestider:Hösten 2018:

 • 14 aug
 • 30 aug
 • 9 okt
 • 7 nov
 • 28 nov