Aktuella disputationer vid institutionen

 • Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3C, Uppsala 2020-08-26 kl 13:00

  Chantzi, Efthymia

  Algorithmic discovery, development and personalized selection of higher-order drug cocktails: A label-free live-cell imaging & secretomics approach

  Open access
 • H:son Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset Ing 100-101, Dag Hammarskjölds väg 8, Uppsala 2020-06-11 kl 09:15

  Hjorton, Karin

  The activation and regulation of plasmacytoid dendritic cells in SLE: and possible therapeutic interventions

  Open access

Forskarutbildningsgruppen (FUG) vid IMV

Vid ansökan om antagning till forskarutbildning och anmälan om licentiat/disputation fyller man i den nya elektroniska blanketten. Ordföranden i FUG som anges i blanketten som "Head of Department (prefekt/av prefekten utsedd person)". Blanketten skickas in via systemet.

Övriga ärenden (ex. vis anmälan om halvtidskontroll, doktorandannonsering etc) skickas till Katarina Jonasson Vangen.

Ledamöter

Suppleant

Administratör

FUG-möten

Handlingar ska vara inskickade senast 1 vecka före FUG-mötet för att kunna behandlas.

Mötestider för VT 2020:
7 januari
10 februari
9 mars
2 april
4 maj
26 maj

Viktiga datum inför FUG-mötena VT 2020.
Viktiga datum inför FUG-mötena HT 2020.