Aktuella disputationer vid institutionen

  • Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3C, Uppsala 2020-08-26 kl 13:00

    Chantzi, Efthymia

    Algorithmic discovery, development and personalized selection of higher-order drug cocktails: A label-free live-cell imaging & secretomics approach

    Open access

Forskarutbildningsgruppen (FUG) vid IMV

Vid ansökan om antagning till forskarutbildning och anmälan om licentiat/disputation fyller man i den nya elektroniska blanketten. Ordföranden i FUG som anges i blanketten som "Head of Department (prefekt/av prefekten utsedd person)". Blanketten skickas in via systemet.

Övriga ärenden (ex. vis anmälan om halvtidskontroll, doktorandannonsering etc) skickas till Katarina Jonasson Vangen.

Ledamöter

Suppleant

Administratör

FUG-möten

Handlingar ska vara inskickade senast 1 vecka före FUG-mötet för att kunna behandlas.

Mötestider för VT 2020:
7 januari
10 februari
9 mars
2 april
4 maj
26 maj

Viktiga datum inför FUG-mötena VT 2020.
Viktiga datum inför FUG-mötena HT 2020.