Antagning till forskarutbildningen vid IMV

En forskarutbildning ska avslutas med licentiatexamen eller doktorsexamen. För licentiatexamen krävs minst 120 högskolepoäng, vilket motsvarar minst 2 års studier och för doktorsexamen minst 240 högskolepoäng, det vill säga minst 4 års studier. I forskarutbildningen ingår dels en teoretisk del, i form av kurser och andra teoretiska moment, dels själva avhandlingsarbetet.

Institutionens forskarutbildningsrutiner