Disputation vid IMV

 • Anmälan till disputation
  Anmälan ska alltid först handläggas av institutionens forskarutbildningsgrupp (FUG) och därefter av kommittéen för utbildning på forskarnivå (KUF) vid medicinska fakulteten. Skicka in anmälan senast 14 veckor innan disputationsdatumet till FUG. Får ej äga rum under perioden 15 juni - 15 augusti.
 • Utskick av avhandlingar
  Doktoranden/forskargruppen ombesörjer själva utskicket.
  7 ex (”pliktex") lämnas till Carolina Rediviva.
  2 ex lämnas till institutionen via Katarina Jonasson Vangen.
  Distribution ska även ske till betygsnämnd, opponent och till de personer och enheter i Sverige som är verksamma inom avhandlingens ämnesområde.
 • Disputationskostnader
  Institutionen står för kostnader upp till 40.000 kr (tryckningskostnader, hotell- och resekostnader för opponent och betygsnämnd) samt opponentarvodet på 12.000 kr. Resterande kostnader får doktoranden/forskargruppen täcka med egna forskningsmedel.
 • Disputationsdagen
  Huvudhandledaren har ansvaret för det praktiska arragemanget under disputationsdagen. Viktigt att betygsnämndsprotokollet skrivs under och skickas till medicinska fakulteten (kopia till Katarina Jonasson Vangen) samt att doktoranden tar ut sin medicine doktorsexamen efter godkänd disputation.
 • Doktorspromotion
  Promotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Den äger rum i slutet av januari och i månadsskiftet maj/juni. Anmälan sker 1 april resp 1 november varje år. 

Ytterligare information finns på medicinska fakultetens sidor gällande regelverket och bestämmelserna kring disputationerna (bokning av disputationsdatum, tryckning av avhandlingen, disputationsakten med mera).

Viktiga datum för anmälan till disputation hösten 2021.
Viktiga datum för anmälan till disputation våren 2022.

Senast uppdaterad: 2021-11-26