Information för doktorander och handledare vid medicinska vetenskaper

Utbildningen på forskarnivå inom medicin och farmaci är i stort sett gemensam när det gäller kurser, blanketter och rutiner. Vissa saker är dock institutionsspecifika. På den här sidan har vi samlat information som är specifik för forskarutbildningen vid institutionen för medicinska vetenskaper - både för dig som är doktorand och för dig som är handledare.

Utlysning av doktorandplats vid IMV

Enligt Högskoleförordningen (kap 7 § 37) behöver annonsering inte göras

 1. vid antagning av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
 2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte,
 3. om det finns andra särskilda skäl, exempelvis:
  • extern finansiering avsedd för utbildning på forskarnivå och erhållen i konkurrens,
  • antagning till senare del av doktorandstudier,
  • antagning till licentiatstudier.

Ansökan till doktorandutbildning

När du blivit antagen som doktorand

Återkommande årliga rutiner

 • Uppgifter om doktoranders ”Aktivitetsgrad och försörjning” ska ske till Katarina Vangen två gånger årligen. Hon skickar ut en påminnelse och blankett för detta vid slutet av varje termin.
 • En årlig uppföljning av den individuella studieplanen ska lämnas in senast den 15 februari nästkommande år av alla doktorander utom de som antagits eller gjort sitt halvtidsseminarium under det gångna året. Katarina Vangen skickar ut påminnelse vid slutet av året.  

Kurser

Halvtidsseminarium

Disputation vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Senast uppdaterad: 2022-05-05