Forskarutbildningsgruppen (FUG) vid medicinska vetenskaper

Vid institutionen för medicinska vetenskaper finns en forskarutbildningsgrupp (FUG) som hanterar ärenden gällande forskarutbildningen, så som anmälan om licentiat och disputation. FUG leds av professor Mia Wadelius som på prefektens delegation är ansvarig för forskarutbildningen vid institutionen.

Vid ansökan om antagning till forskarutbildning och anmälan om licentiat/disputation fyller man i den elektroniska blanketten som finns på Kommittén för utbildning på forskarnivås (KUF) websida. Observera att institutionens ordförande i FUG, Mia Wadelius, ska anges som "Head of Department (prefekt/av prefekten utsedd person)" i blanketten. Blanketten skickas in via systemet.

Övriga ärenden (exempelvis anmälan om halvtidskontroll, doktorandannonsering etc) skickas till Katarina Jonasson Vangen.

FUG-möten

Observera att handlingar till ärenden som ska tas upp i FUG ska vara inskickade senast en vecka före FUG-mötet för att kunna tas upp vid mötet.

FUG:s mötestider höstterminen 2024

"Till FUG" anger vilket datum FUG behöver ha ansökan för att kunna behandla den vid nästkommande möte. Observera att handlingarna måste skickas till FUG en vecka innan FUG-mötet.

Till FUG* FUG-möte Till KUF* KUF-möte Tidigaste datum för lic* Tidigaste datum för spikning* Tidigaste datum för disputation*
2024-08-12 2024-08-19 2024-08-22 2024-09-03 2024-10-15 2024-11-05 2024-11-26
2024-08-30 2024-09-06 2024-09-12 2024-09-24 2024-11-05 2024-11-26 2024-12-17
2024-09-23 2024-09-30 2024-10-03 2024-10-15 2024-11-26 2024-12-17 20255-01-07
2024-10-28 2024-11-04 2024-11-07 2024-11-19 2024-12-31 2025-01-21 2025-02-11
2024-11-15 2024-11-22 2024-11-28 2024-12-10 2025-01-21 2025-02-11 2025-03-04
*1 vecka för FUG-mötet *12 dagar före KUF-mötet *6 veckor efter KUF-mötet *9 veckor efter KUF-mötet *12 veckor efter KUF-mötet
 

FUG:s mötestider vårterminen 2024

"Till FUG" anger vilket datum FUG behöver ha ansökan för att kunna behandla den vid nästkommande möte. Observera att handlingarna måste skickas till FUG en vecka innan FUG-mötet.

Till FUG* FUG-möte Till KUF* KUF-möte Tidigaste datum för lic* Tidigaste datum för spikning* Tidigaste datum för disputation*
2024-01-01 2024-01-08 2024-01-11 2024-01-23 2024-03-05 2024-03-26 2024-04-16
2024-01-22 2024-01-29 2024-02-01 2024-02-13 2024-03-26 2024-04-16 2024-05-07
2024-02-16 2024-02-23 2024-02-29 2024-03-12 2024-04-23 2024-05-14 2024-06-04
2024-03-15 2024-03-22 2024-03-28 2024-04-09 2024-05-21 2024-06-11 2024-09-01
2024-04-12 2024-04-19 2024-04-25 2024-05-07 2024-08-16 2024-08-16 2024-09-06
2024-05-10 2024-05-17 2024-05-23 2024-06-04 2024-08-16 2024-08-16 2024-09-06
*1 vecka för FUG-mötet *12 dagar före KUF-mötet *6 veckor efter KUF-mötet *9 veckor efter KUF-mötet *12 veckor efter KUF-mötet

Observera att ingen lic/spikning/disputation får ske mellan 15 juni och 15 augusti.

Sammansättning av FUG

Ordinarie ledamöter i FUG är:

Suppleant i FUG är doktorand Giovanni Fanni. Katarina Jonasson Vangen är administratör.

Senast uppdaterad: 2024-02-19