IMV-seminarier

Alla är varmt välkomna till IMV-seminarierna.

Poäng vid deltagande:

  • 10 ggr ger 1 hp
  • Upp till 4 hp kan delas ut för deltagande
  • Egen presentation vid doktorandseminarium ger 1 hp


 

IMV-seminarier VT 2019

Datum

Representant för forskargruppen

Lokal

22 januari

“Treatment of refractory chronic cough” Dr Sarah Chamberlain Mitchell, Keele University

Demorum, Ing 85 bv

29 januari

"Allergi mot häst - från miljöexponering till diagnostik", PhD Susanne Victor, Arbets- och miljömedicin

Hedstrandsalen, Ing 70 bv

5 februari

"Pituitary pahology: diagnostics and research", Olivera Casar-Borota, Department of Clinical Pathology, Uppsala University Hospital; Department of Immunology, Genetics, and Pathology, Uppsala University.

Rappesalen, Ing 10

12 februari

"Emotional distress and coronary heart disease - prevalence, prognosis and treatment". Talare: Claes Held och Erik Olsson. Gastroenterelogi/hepatologi

Kjellbergsalen, Ing 10

26 februari

Doktorandseminarium

Rappesalen, Ing 10

5 mars

Hematologi

Kjellbergsalen, Ing 10

12 mars

Tvillingregistret. Talare: Patrik Magnusson

Kjellbergsalen, Ing 10

19 mars

Infektionssjukdomar

Kjellbergsalen, Ing 10

26 mars

Kardiologi

Förmaket, Ing 70 kv

2 april

Klinisk Epidemiologi

Demorum, Ing 85 bv

9 april

Klin. diabetologi/metabolism

Lorentssalen, Ing 55

23 april

Klin. Farmakogenomik/osteoporos

Hedstrandsalen

30 april

Doktorandseminarium

Hedstrandsalen

7 maj

Kardiologi/arrytmi

Hedstrandsalen

14 maj

Infektionsmedicin

Hedstrandsalen

21 maj

Klinisk kemi. Talare: Fariborz Mobarrez

Hedstrandsalen

28 maj

Lung/allergi- och sömnforskning Hedstrandsalen

4 juni

Transplantation/regenerativ medicin Hedstrandsalen

11 juni

Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin Hedstrandsalen