Grundutbildningsgruppen vid medicinska vetenskaper

Vid institutionen för medicinska vetenskaper finns en grundutbildningsgrupp, förkortad GUG. Institutionens grundutbildningsgrupp ska aktivt verka för samordning och utveckling av institutionens grundutbildning.

Nedanstående personer sitter i institutionens grundutbildningsgrupp. Kontakta i första hand Christer Janson eller Caroline Olofsson om du har frågor angående institutionens grundutbildning.

Senast uppdaterad: 2022-04-13