Kontaktuppgifter för grundutbildning vid medicinska vetenskaper

Institutionens grundutbildningsansvarige är professor Anna Rostedt Punga. Ansvarig för institutionens grundutbildningsadministration är kurssamordnare Caroline Olofsson. Aldministrationen av institutionens kurser handläggs av institutionens grundutbildningssadministration.

Läkarprogrammet:

Fysioterapeutprogrammet:

Biomedicinska analytikerprogrammet:

Biomedicinprogrammet:

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning diabetesvård:

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hjärtsjukvård:

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård:

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatri:

Uppdragskurser:

Fristående kurser:

Senast uppdaterad: 2023-10-19