Kontaktuppgifter för grundutbildning vid medicinska vetenskaper

Institutionens grundutbildningsansvarige är professor Christer Janson. Ansvarig för institutionens grundutbildningsadministration är kurssamordnare Caroline Olofsson.

Aldministrationen av institutionens kurser handläggs av institutionens grundutbildningssadministration. Hit kan du vända dig med alla frågor gällande dina studier.

Läkarprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Biomedicinska analytikerprogrammet

Biomedicinprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning diabetesvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hjärtsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård

Uppdragskurser

Fristående kurser

Senast uppdaterad: 2021-11-30